Zkoušky Cambridge English pro předmaturitní ročníky

Již několik let roste zájem studentů o složení mezinárodních zkoušek Cambridge English. Komu se podaří zkoušku na úrovni B2 (FCE) či dokonce C1 (CAE) úspěšně zvládnout, může si, splní-li určitá kritéria při výběru maturitních předmětů, nejenom zažádat o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka mezinárodním certifikátem, ale také získá navíc body při přijímacím řízení na mnohé vysoké školy. 

Naše gymnázium je již mnoho let examinačním centrem zkoušek Cambridge English, proto mohou studenti skládat tyto zkoušky na naší škole a nemusí jezdit do Plzně. Tradičně jsme zkoušky pořádali brzy na jaře či dokonce již v prosinci, aby certifikáty dorazily do konce března, což je nejzazší termín pro podání žádosti o nahrazení maturitní zkoušky certifikovanou mezinárodní zkouškou.

Vzhledem k nárůstu počtu přípravných seminářů hlavně v předmaturitních ročnících jsme se letos poprve rozhodli uspořádat zkoušky na konci školního roku, konkrétně 4. června 2022, aby studenti co nejefektivněji využili přípravy v semináři.  

V sobotu, 4. června se pokusilo 8 studentů a studentek složit zkoušku na úrovni B2 (FCE). Věřím, že byly zhodnoceny nabyté zkušenosti a znalosti v anglickém jazyce a všech 8 žáků vytoužený mezinárodní certifikát úspěšně získá. 

Zprávu vypracoval: Mgr. Petr Diviš