Evropský den jazyků 26.9.2022

Evropský den jazyků, iniciativa Rady Evropy ve Štrasburku, se slaví od roku 2001. Tento den oslavuje všechny jazyky Evropy a nabízí množství aktivit k jejich poznání. Rada Evropy chce tímto podpořit větší mezikulturní porozumění a dodává, že jazyková rozmanitost je součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu. Dodáváme, že Evropská unie má 24 úředních jazyků ve 27 členských státech.

Naše škola také propaguje plurilingvismus, proto se na chodbách setkáte s letáčky o evropských jazycích. Najdete na nich vždy obecné informace o daném jazyce a QR kód, který vám přehraje ukázky.

Dále doporučujeme navštívit stránku https://edl.ecml.at/ – nabízí zajímavé online aktivity, například poznávání zemí podle fotek či na základě vyslechnutého rozhovoru. Můžete se také podívat na cizojazyčné jazykolamy, seznámit se se zajímavými jazykovými aplikacemi, zúčastnit se soutěže o trička a mnoho dalšího.