Workshop k projektu Erasmus+

V rámci diseminačních aktivit k našemu projektu jsme v úterý 5. března uspořádali na gymnáziu workshop.

Na akci, které se zúčastnili učitelé naší školy ale i učitelé z jiných škol v regionu, jsme prezentovali zkušenosti z navštívených kurzů, a také jsme sdíleli vybrané praktické aktivity do výuky. Doposud se nám v tomto projektu, který končí na konci května, podařilo v zahraničí zrealizovat 7 vzdělávacích kurzů pro učitele a 2 skupinové mobility pro 39 studentů a 4 doprovodné osoby. Poslední skupinová mobilita se uskuteční v dubnu, kdy na výměnný pobyt do belgického Oudenaarde vyjede 20 studentů a 2 učitelky.